Uitleg over SOM+

Wat

Het project ‘Samenwerken Op Maat levert een Plus op (SOM+)’ zoekt naar nieuwe, alternatieve en ondersteunende zorg en begeleiding voor ‘kwetsbare’ ouderen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Via nieuwe initiatieven bieden we ondersteuning die aansluit bij de behoeften van de oudere en de mensen uit de naaste omgeving, familie, vrienden of buren die helpen (mantelzorg). Dat kan door het uitbreiden van de bestaande hulp, het aanbieden van zorg op maat en het maken van goede afspraken tussen de oudere, hulpverleners en mantelzorgers. De deelnemende woonzorgcentra en thuiszorgdiensten werken daarvoor nauw samen.

Hoe

De diensten die binnen het project samenwerken slaan de handen in elkaar. Dat zorgt voor een zo goed mogelijke ondersteuning bij het thuis wonen. Wij gaan samen met u op zoek naar wat moeilijk is voor u. Een centrale persoon begeleidt u hierbij. Dit is uw trajectbegeleider.

Op overlegmomenten met alle betrokkenen proberen wij samen met u de beste oplossingen te zoeken en te realiseren. Hierdoor kan de zorg- en dienstverlening en de ondersteuning thuis voor u verbeterd worden.

Voordelen

Het project schept ruimte voor oplossingen die tot nu toe onmogelijk waren. We kunnen gebruik maken van de dienstverlening van het woonzorgcentrum in uw buurt, we kunnen rekenen op een ruimer aanbod vanuit de thuiszorg… Voorbeelden zijn voedingsadvies, geheugentraining, extra verpleegkundige zorg ’s nachts, aansluiten bij activiteiten van het woonzorgcentrum zoals bewegingsactiviteiten, een uitstap, een kaartnamiddag, een praatgroep…

Flyer

Download ook onze flyer.

Deelnemen

Info over hoe u aan dit project kan deelnemen vindt u door hier te klikken.