Deelnemen ? Voorwaarden, verwachtingen, …

Iedere persoon vanaf 60 jaar voor wie thuis wonen en thuis leven niet meer van een leien dakje loopt, kan beroep doen op deze nieuwe vorm van hulpverlening.

    

Om deel te nemen aan het project hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Alle persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en beschermd door de Belgische privacywetgeving.

Je gegevens worden opgenomen in een bestand en gedeeld met de betrokken partners.

Rollen

Intaker

De intaker zal tijdens een huisbezoek informatie geven over de mogelijkheden van het project en de toestemming vragen om deel te nemen.

 

BelRAI-verpleegkundige

BelRAI omvat een uitgebreide vragenlijst die uw zorgsituatie in kaart brengt.

De resultaten worden besproken op het SOM+ team.

Ergotherapeut

Tijdens een kennismakingsgesprek bepaalt u samen met de ergotherapeut, de belangrijkste mogelijkheden bij het dagdagelijkse functioneren. De resultaten worden besproken op het SOM+ team.

SOM+ team

Tijdens het SOM+ team komen u, uw mantelzorgers en alle betrokken hulpverleners samen om uw situatie te bespreken en goede afspraken te maken.

De overlegcoördinator coördineert het team.

Trajectbegeleider

De trajectbegeleider is uw rechtstreeks aanspreekpunt. Deze centrale hulpverlener begeleidt u en uw mantelzorgers doorheen het project.